HAVANK

Samenvatting boeken 00 t/m 04


00 - De Schaduw en sint Christoffel - Havank

Een deftig heerschap stapte rustig rond door de straten van een stadje ergens in het zuiden van Nederland en bekeek aandachtig de aanplakbiljetten op een kiosk. “Verwacht” stond er met grote letters “het optreden van WANA, de parel uit het zuiden”….mmm mompelde het deftig heerschap en keek verder “Stop de bouw op het Thaliaplein, stop de afbraak van ons cultureel erfgoed” weer een mmmm was het resultaat, “Stadswandeling elke dag om 14:00 uur”, weer volgde een mmmm, “Bezoek het Markiezenhof, het mooiste stadspaleis van Nederland”… Dit keer ontsnapte er geen mmmm maar een ach uit de mond van het deftig heerschap welke met een dik gerande bril, die hij overigens alleen droeg voor decorum, het een en ander aandachtig las om daarna weer rustig verder te wandelen tot hij op het marktplein van de stad aankwam om vervolgens koers te zetten naar een terras in de zon.


00 - Hoogst Merkwaardig - Havank

22 juni 1964 overleed Havank (pseudoniem van Hans van der Kallen), de thans al legendarische schepper van de Schaduw. Meer dan een decennium later is de belangstelling voor diens avonturen groter dan ooit, waartoe niet in de laatste plaats heeft bijgedragen de inzet van Pieter Terpstra, door wiens onverflauwde ijver de Schaduw zich intensief met het wereldgebeuren van vandaag kan bezighouden. Daardoor dienen zich jaarlijks nieuwe lezers aan, en wordt de uitgever regelmatig overstelpt met brieven vol vragen over het fenomeen Havank, vragen die nu door de uitgave 'Hoogst merkwaardig' in éen klap beantwoord kunnen worden. Bovendien treft men hierin een aantal nooit eerder in boekvorm verschenen cursiefjes van Havank aan, een spookverhaal van zijn hand, en tenslotte van Havank/Terpstra een gloednieuw Schaduw-verhaal, getiteld 'Meester Schaduw', waarin de hoofdfiguur kennismaakt met een op zijn eigen manier hoogst merkwaardige persoon…


01 - Het Mysterie van St. Eustache - Havank

Een oude burcht in Noord-Frankrijk en zijn bewoners, een ruïne waaraan een dramatische geschiedenis verbonden is en waar zich een spook schijnt op te houden vormen de achtergrond van dit verhaal. De oplossing van het mysterie kan men inspecteur Silvère, zoals altijd, rustig overlaten.


02 - Het Raadsel van de Drie Gestalten - Havank

In dit verhaal uit de tijd dat de Schaduw, alias Charles C.M. Carlier, nog de ondergeschikte van Hoofdinspecteur Silvère was, is onder meer sprake van een geheimzinnig drietal, dat zwart op wit waagt neer te schrijven dat het over meer hersenen beschikt dan Silvère en zijn collega's. Hoezeer deze stelling ook op verbeelding berust, bewijst wel de afloop van deze hoogstmerkwaardige geschiedenis.


03 - Het Spookslot aan de Loire - Havank

'Doe de ramen dicht,' zuchtte zij, bijna onhoorbaar. 'De ramen dicht? Het is hier om te stikken,' had Armand verwonderd geantwoord, terwijl hij Marguerite voorzichtig weer te bed legde. 'Doe de ramen dicht,' smeekte zij, en toen hij nog steeds aarzelde: 'Als ik je toch zeg, dat het daardoor binnenkomst?' 'Het?!... Wat?!...'


04 - Het Probleem van de Twee Hulzen - Havank

'De trein is twee minuten te laat,' merkte Hubertus zwijgend op, toen de trein eindelijk begon binnen te rollen; Hubertus was een stipt en nauwgezet man. Het aantal reizigers bleek slechts gering en Hubertus had niet veel moeite hen éen voor éen nauwkeurig te observeren. Tien – misschien twintig waren de controle reeds gepasseerd, eer oom Hubertus langzaam zijn krant dichtvouwde, langzaam opstond… en een schok kreeg. Het was niet de dun gezaaide geitenbaard van nicht Eulalia die hem schokte, daarvoor kende hij het uiterlijk van Léon Rosenheim te goed, doch het was het gezicht dat enkele meters achter Rosenheim opdook… 'Ik laat me hangen als…' mompelde hoofdinspecteur Uyttenbogaert binnensmonds.