HAVANK

Samenvatting boeken 30 t/m 35


30 - Vier Schaduwen en een Spook - Havank

De antiquair van Monparnasse De dode hand Mary Christmas De nacht van Wybe van croningha


31 - Caviaar en Cocaine - Havank

Later, - toen hij de Cocaïne zowel als de Caviaar had overleefd, - beweerde de Schaduw dat die Russische machine, waarmee hij van Moskou-Vnukovo naar Parijs-Le Bourget terug was gevlogen, hem niet slechts had doen landen in laatstgenoemde luchthaven, maar tevens… in het Avontuur! Feitelijk, echter, was het C.C.-Avontuur reeds begonnen tijdens de vlucht. Immers… Daar was die mede-passagier geweest, wiens gezicht de Schaduw net voldoende verdacht-bekend was voorgekomen om hem, onmiddellijk na aankomst in Parijs, te doen schaduwen. Daar waren, aan boord, echter vooràl die drie meisjes geweest! Een donkere Russin, een blonde Française, - en een Schotse Ballerina met Titiaan-rood haar.


32 - Griezelverhalen Uit Japan - Havank

Deze verhalen uit Japan, vertaald en bewerkt door Havank, lijken weinig op de westerse thrillers. In tegenstelling tot de daarin gebruikelijke vernuftige oplossingen van gecompliceerde moorden, gaat het in deze verhalen om menselijke relaties, die door zeer verschillende omstandigheden kunnen leiden tot de meest absurde, lugubere en dramatische gebeurtenissen.
Havank had al vroeg de ambitie schrijver te worden. In Amsterdam schreef hij zijn eerste boek, Het mysterie van St. Eustache. Al zijn romans zijn in grote oplagen uitgegeven, bij zijn overlijden werd het aantal verkochte boeken geschat op meer dan zes miljoen. Rond 1980 begon de belangstelling voor zijn werk te tanen.

33 - Mary Christmas - Havank

Mary Christmas is de secretaresse bij de firma Messr. Truscotte Pike & Strikeland, wijnhandelaren. De dertig jarige Derick Truscotte, bijnaam "Pinkie" vanwege zijn rossige kuif en snor is daar de heerser. Echter niet over Diana Truscotte, zijn "loslippige, god weet waar ze uithangt", vrouw. Marry Christmas is aangenaam verrast als Pinkie haar uitnodigd om de kerst door te brengen te Beuil in de Alpes Maritimes en wel in hotel "Provence". Toevallig, zo niet merkwaardig, dat daar ook ene Charles C.M. Carlier met Aranea Foster verblijven. Deze laatste geeft onze Schaduw de poedel "Nicolas Nickleby" als kerstkado.


34 - Menuet te iddernacht - Havank

Toen Havank in juni 1964 overleed liet hij vier onvoltooide manuscripten na, waarvan Menuet te Middernacht het verst was gevorderd. Het had hem jarenlang beziggehouden en hij had er de andere drie telkens weer voor opzij gelegd. Inspiratie voor dit boek had hij gevonden in het achttiende-eeuwse portret van de historische Anne Marie, dat hij aantrof op het Dekema State bij Leeuwarden, waar hij te gast was wanneer hij vertoefde in zijn geboortestad. Anne Marie is dan ook de hoofdpersoon in dit merkwaardige, ja hoogst merkwaardige Schaduw-verhaal, dat beurtelings in het verleden, in 1793, en in het heden speelt. Het voert de Schaduw en zijn gezellen naar het oude Roxton Abbey waar het noodlot, dat door ieder met toenemende spanning wordt voorvoeld, zich pas voltrekt als – in de laatste bladzijden – het Menuet van Boccherini bij het luiden van de kerstklokken wordt gespeeld. De afloop van dit Schaduw-verhaal had Havank kort voor zijn heengaan verteld aan de schrijver Pieter Terpstra. Het lag dan ook voor de hand dat deze het boek zou voltooien. Gebruik makend van de notities die in de nalatenschap werden gevonden heeft Terpstra dit gedaan op een wijze waarvoor zelfs Havank bewondering zou hebben gehad.


35 - De Erven Mateor - Havank Terpstra

De NV Mateor, is een organisatie die mensen afperst en met pijnlijke nauwkeurigheid zijn afspraken na komt. Lord Crainford bleek het brein, hij ontvoerde zelfs zijn eigen kind om geen verdachte te worden, en toen Lady Ellen hier achter kwam schoot zij hem neer. De schuld werd door Bruno Silvère en de Schaduw in de schoenen geschoven van ene Moberley welke toch al zoveel op zijn kerfstok had.De "gezellen" Silvère, Manon, Aranea, Harro Vance en Anna-Marie zijn uitgenodigd voor een vakantie bij de Schaduw. Maar er duiken brieven op, maar nu van "De erven Mateor" en zeker niet minder duidelijk, bovendien vermeld nu de brief een president-commissaris genaamd Charles Carlier. De mensen ontvangen een brief en een zwarte plasticzak ... voor hun hoofd (dit was afgekeken uit Engeland).